Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Backup and Restore, Restore, Next. Pronađite snimak i kliknite na njega, pa Next.Ostavite izabrano Restore disks or partitions i izaberite (C) particiju koju hoćete da vratite u početno stanje kada je snimak i napravljen. Sve promene od tada će biti poništene, i željene i neželjene. To znači da će se sistem oporaviti, recimo od oštećenja izazvanih napadom virusa, ili će to biti jedini način da se poprave greške nastale pogrešnim podešavanjem, odnosno instaliranjem sumnjivog softvera, bez reinstalacije sistema. Biće izgubljene sve instalacije urađene posle pravljenja snimka i svi dokumenti napravljeni posle tog trenutka, odnosno promene na postojećim. Windows-ov System Restore ostavlja dokumente netaknute u procesu povratka na prethodnu tačku restauracije, ne briše ih i ne menja, ali ponekad ne uspeva da ispravi sve greške.Kliknite na C particiju,i u sledećem koraku ostavite izabrano Active, dalje samo Next, do Proceed.


Da bi se u slučaju ovakvog načina oporavka sistema nadoknadio neizbežan gubitak svih važnih podataka sa (C) particije (svi podaci na drugim particijama ostaju netaknuti), potrebno je da se redovno pravi snimak promenana na sistemu Incremental backup. Takođe možete da pravite periodične snimke promena na sistemu, recimo pre svake nove instalacije aplikacija, ili svakodnevno, tako da u slučaju bilo kakve greške možete da se vratite za jedan korak (dan, sat) u nazad bez potpunog vraćanja na početno stanje.

Periodični snimci promena na sistemu Incremental backup:
Pokrenite Back Up kao kada ste pravili potpuni snimak (C) particije i kada dođete do koraka Backup Archive Location, kliknite na postojeći snimak na particiji sa podacima.U sledećem koraku izaberite Create a incremental backup ostavite podrazumavana podešavanja, Use default options i upišite opširan opis arhive.
U procesu oporavka ovde birate tačku resturacije.U slučaju da ne možete da pokrenete Windows, a samim tim ni Acronis, oporavak možete da pokrenete pomoću Acronisovog butabilnog CD-a za oporavak, pronađete snimak na particiji sa podacima i odatle oporavite sistem ili da sve vratite sa butabilnih DVD dikova sa snimkom. CD za oporavak ćete napraviti klikom na Tools/Create Bootable Rescue Media, izaberite obe stavke za snimanje na disk.