bioskop-meni mali-oglasi-meni prevoz-meni slike-meni tutorijali-meni smestaj-meni
Bioskop - Najave Mali Oglasi Prevoz - Polasci Slike - Nekada Tutorijali Smeštaj
hor-rull
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Uvod
------------------------

Pretpostavljam da želite dva računara umrežiti što jeftinije, a to je definitivno koristeći LAN kabal (popularno zvani Cross Connection Cable) i mrežne(Ethernet) kartice. Bluetooth (BT) i Wireless LAN (WLAN / HI-FI) ćemo preskočiti u ovom delu, iako su postavke iste, pravila prilikom korištenja gore navedenog su malo drugačija. Krenimo...!


Priprema:
------------------------
1. Nabavite mrežnu (Ethernet) karticu za svaki računar. Ako spajate laptop i PC, laptopi većinom imaju integrisane mrežne kartice. Čak štaviše, sve današnje matične ploče novijeg datuma imaju takođr ugrađenu mrežnu karticu, čime ste uštedel.
VAŽNO: Pre odlaska u kupovinu, proverite da li već imate mrežnu karticu! LAN utor (utičnica) izgleda poput one od modema, samo je dva (do tri) puta šira i ima više parica (onih zlaćanih konektora).

2.Nabavite cross Connection Cable. Ako mislite da možete sami sastaviti cross Cable ili cross konektor, samo napred. Preporučujem kupovinu, radije nego rad novog. Posebno za početnike.
NAPOMENA: Običan LAN kabal ima drugačije spojene "žice" unutra od cross kabla, te stoga za direktno umrežavanje dva računara NE MOŽETE KORISTITI običan LAN kabal.

Cross cable:

slika
Direktni kabal:


3.Računari moraju biti u istom ofsetu. To proverite na sledeći način:

Desni klik na MY COMPUTER - PROPERTIS - kartica COMPUTER NAME - CHANGE dole desno

slika

(svi racunari moraju imati isti domen, izbegavati u nazivu korištenje : , ? % i slične znakove)

Umrežavanje:
------------------------

1.Možete jednostavno pokrenuti "m1cr050ft Network Setup Wizard". START > PROGRAMS > ACCESSORIES > COMMUNICATION > NETWORK SETUP WIZARD
NAPOMENA: Ukoliko nešto nakon toga ne radi, ili ne radi ono što biste hteli, kontaktaktirajte MS Support.

2. A možete i uraditi sledeće:

3. Kliknite: START > SETTINGS > CONTROL PANEL > NETWORK CONNECTIONS to će vam trebati na oba računara, stoga imajte ovaj prozor uviek pri ruci.

4. Sada ćemo krenuti sa umrežavanjem ta dva računara. Odaberite vašu MREŽNU (Etherenet) karticu klikom na nju. Desni klik mišem (Kartica mora biti u stanju ENABLED, ako nije sada je prilika da kliknete na ENABLE) > PROPERTIES

slika

5. Nalazite se u prozoru koji se naziva: Local Area Connecrion Properties. Ovdje admistrirate sva mrežna podesavanja na računaru stoga malo opreznije sa stvarima koje ne razumete.

6. Kliknite na INTERNET PROTOCOL (TCP/IP) i pritom pazite da u svakom trenutku ostane kvačica pored TCP/IP!!!!! I zatim kliknite na PROPERTIES gume.

7. Sada se nalazite u INTERNET PROTOCOL (TCP/IP) PROPERTIES prozoru. Ovdje se nalazi sve što će nam zatrebati. Prelazimo na odabir IP adresa.

slika

8. Pre nego sto nastavimo, sledi mali recnik skracenica, radi lakšeg snalaženja:

-TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol - primopredajni protokol pomoću kojeg računari komuniciraju mrežom.
-IP adresa - svaki računar na internetu ima svoju IP adresu. Zamislite to kao kućnu adresu prikazanu u brojevima
-SUBNET MASK - ukratko, određuje koji bitovi u IP adresi pripadaju određenoj mreži. npr. IP addresa of 128.66.12.1 sa subnet maskom 255.255.255.0 kaže da je to "host 1" na subnetu 128.66.12.0. Takođe, subnet mask određuje maksimalan broj IP adresa u SUBNETu.
-DNS - Domain Name Server - Server koji se brine da bi se imena računalra pravilno povezala sa njihovim IP adresama.
-DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - "Server" koji automatski dodjljuje IP adrese svakom računaru koje ima "enejblano" "OBTAIN IP ADRESS AUTOMATICALLY", u našem slučaju to nas ne zanima
-WINS - Windows Internet Naming Service - m1cr050ftova izmišljotina za DNS
-NET-BIOS -Network Basic Input/Output System - m1cr050ftov API (Aplication Protocol Interface) za netBEUI mrežni protokol koji je napravio m1cr050ft
-LMHOSTS - takozvana HOST fajla u kojoj se nalaze imena i IP adrese računara koja želimo manuelno uneti njihova imena i IP adrese (zgodno ako nemate DNS u mreži) a nalazi se u C:\WinNT\System32\Drivers\Etc.

9. Za odabir IP adresa preporučujem adrese koje počinju sa 192.168.x.x jer su to obično "tzv privat" ip adrese:

slika

(na slici je podešeno da se računari spajaju preko rutera (192.168.1.1)

PC_1 (prvi računar) = IP- 192.168.1.100 SUBNET-255.255.255.0
PC_2 (drugi računar)= IP- 192.168.1.199 SUBNET-255.255.255.0

Kliknite OK i to je to.

Hint: Ako se nameravate igrati u LAN-u preporučljivo je da razmak između i.p. adresa bude veći od 60 (zašto je tako ni m1cr050ft ne zna)

10) Sada gurnite Cross Connection Cable u oba računara i ona su umrežena.

HINT:
mogli bismo lukavo iskoristiti HOST datoteku radi lakšeg dalljeg rada. Ona se nalazi u u C:\WinNT\System32\Drivers\Etc a zove se "hosts" (bez extenzije!!!) otvorite je uspomoć notepada i ovako izgleda prosječna HOST fajla:

# Copyright (c) 1993-1999 m1cr050ft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by m1cr050ft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost #localhost

# "ljestve" # se koriste kao komentar, i windowsi neće čitati cijelu liniju nakon što se pojavi znak "#"
#
# U obje HOST fajle dodajte sljedeće:
#

192.168.10.1 PC_1 #IME_KOJE_ ELITE_DATI_ZA_PC_1 #ovde mozete napisati  sta god  zelite, npr. PC sobi.
192.168.10.2 PC_2 #IME_KOJE_ ELITE_DATI_ZA_PC_2 #ovde mozete napisati  sta god  zelite, npr. PC u kuhinji.

Što smo dobili? Od sada, pa nadalje i ubuduće, umesto dosadnog upisivanja IP adrese drugog računala, u slučajevima kada se to od vas traži, vi možete upisati ime koje ste dodjelili tom računaru u host fajli. Dakle umjesto 192.168.1.100 možete pisati PC_1, a umjesto 192.168.1.199 možete pisati PC_2!

Da bi ovo radilo ubuduće: TCP/IP properties > ADVANCED > WINS > ENABLE LMHOSTS Lookup mora biti uključeno!Provera mreže
------------------------

1. Osnovne komande:

PING - komanda kojom vaš računar šalje paketić podataka do drugog računala. Taj se paket tada vraća, i ta informacija vam znači da se računari međusobno "vide" tj. da su međusobno dostupna (upaljena i rade) jedno drugom, te da mreža radi.
NETSTAT - print network connections, routing tables, interface statistics, masquerade connections, and multi-cast memberships, ova komanda će vam reći sve mrezne konekcije koje su ostvarene sa vašim računalom

2. Na PC_1 uradite sledeće:

START > RUN > i upišite "cmd" bez navodnika.

3. sada se nalazite u tzv. konzoli (DOS). upišite sledeće:

ping 192.168.1.100

slika

A kao rezultat trebalo bi pisati sledeće:

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.100:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms


Dakle, "pingovanjem" samog sebe dokazujete da mreža radi i da je sa mrežnom karticom sve u redu.

4. Još smo uvijek u konzoli. Sada pingujemo drugi računar (PC_2):

ping 192.168.1.199

A kao rezultat trebalo bi pisati sledeće:

Pinging 192.168.1.199 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.199:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms


Sada smo uspešno umrežili dva računara preko cross Connection kabla! Čestitam.


Troubleshooting
----------------------

Ukoliko nešto ne radi, proverite da li je kabal pravilno spojen, jesu li kartice "enejblane" (START > SETTINGS > CONTROL PANEL > NETWORK CONNECTIONS > desni klik mišem na mrežnu karticu i klik na ENABLE) i da li ste dobro upisali IP i SUBNET.KAKVA KORIST OD TOGA?
-----------------------

Dakle, što ste dobili umrežavanjem dva računara:

-mogućnost dijeljenja podataka između PC_1 i PC_2 (sharing /  eranje )
-mogućnost zajedničkog korištenja (dijeljenja) modemske veze na Internetu
-mogućnost igranja u "mreži" između ta dva računara


DIJELJENJE FOLDERA I FAJLOVA NA MREZI
-------------------------------------------------

Odaberete jedan folder ili celi disk - desni klik na njega - propertis - kartica sharing - Network sharing and security - staviti kvačicu na share this folder on network

slika

Pod share name napišite kako zelite da se folder zove na mreži

Ako želite da drugi korisnici mogu promeniti sadržaj foldera ili diska onda stavite kvačicu na - allow users to change my files

slika

DISK QUOTA
-----------------

Disk quotom odrađujete sa koliko megabajta ili gigabajta želite da netko na mreži raspolaže na vašem disku, particiji. Taj deo diska je rezervisan samo za tog korisnika i ako nijste serovani  nemate pravo pristupa.

Određivanje se vrši na sledeći način:

slika


Desni klik na disk, partiviju - kartica quota - i tu određujete količinu prostora koju ste spremni podieliti na mreži.


MAPIRANJE DISKA, PARTICIJE I FOLDERA
--------------------------------------------------

Mapiranje služi kako bi ne biste svaki puta morali po mreži tražiti određeni disk ili folder

slika

nego ga po mapiranju windowsi smeštaju u stablo windows explorera

Postiže se na sledeći način:


u windows exploreru pod My network places otvarajte stablo sa lieve strane dok ne stignete do željenog diska ili foldera. Desni klik na njega i Map network drive. Otvara vam se novi prozor u kojem određujete koje slovo će imati disk u windows exploreru, te da li će se automatski povezivati sa njime po spajanju na mrežu

slika

Add comment


Security code
Refresh