Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
OEM Specifikacija: Q2612A 2000 strana @ 5% pokrivenosti

hp1012-1

1. Uklonite dva šrafa sa one strane kertridža na kojoj se nalaze zupčanici. Zatim uklonite donju kapu i ostavite je sa strane.

hp1012-2

2. Da biste razdvojili spremište za toner prah od spremišta za odbačeni prah morate ukloniti dva metalna klina koja se nalaze iza OPC poklopne ručke. Da biste ovo uradili izbušite dve male rupe na oklopu kertridža IZA klinova i izgurajte ih napolje. (ova procedura je ista i za HP 1200).

3. Da biste pronašli dobru poziciju za bušenje rupa, prosto povucite OPC poklopac kako biste otkrili klinove (Fig. 3).

4. Nakon što ste izbušili rupe, izgurajte klinove napolje uz pomoć kukastog alata. NAPOMENA: OPC poklopac mora biti malo otvoren da bi dozvolio izguravanje klinova.

5. Nakon što je krajnji deo klina vidljiv moći ćete da završite njegovo uklanjanje klještima.

hp1012-4

6. Pre nego što razdvojite dva dela, moraćete ukloniti malu zategnutu oprugu sa donje strane kertridža. NAPOMENA: Budite pažljivi da ne biste previše izdužili oprugu i time je oštetili.

7. Nakon uklanjanja, ostavite oprugu na sigurno mesto pošto je veoma mala i lako se izgubi.

hp1012-5

8. Pašljivo razdvojite dve polovine. Nakon razdvajanja, ostavite negde sa strane polovinu u kojoj je spremište za toner prah. NAPOMENA: Da biste izbegli oštećenja drum-a tokom procesa razdvajanja, nemojte držati OPC deo na sredini na zaštitnom poklopcu.

hp1012-6

9. Da biste uklonili OPC držite ga za veliki zupčanik na kraju i rotirajte drum dok ga pažljivo podižete napolje.

10. Da biste održali optimalni kvalitet štampe i pouzdanost, preporučljivo je da zamenite OPC.

hp1012-7

11. Uhvatite PCR za metalnu dršku i odvojite ga iz PCR osigurača.

12. Očistite PCR i ostavite ga negde sa strane, pazeći da ga ne oštetite.

13. Da biste uklonili wiper blade, izvadite dva šrafa prikazana na slici.

14. Da biste odvojili poklopac jednostavno ga pomerajte unazad sve do momenta kada više ne može dalje. Zatim ga pažljivo izgurajte od donje tačke spajanja ka gore i poklopac će ispasti iz spoja. Nije obavezno ukloniti trzajnu oprugu ili drugu stranu poklopne ručke.

15. Posle ukljanjanja blade-a, očistite spremište pomoću kompresora.

NAPOMENA: Iako nije neophodno da kompletno uklonite OPC zaštitni poklopac, morate da ga oslobodite iz spoja koji ga drži na mestu. Morate da radite jedino na strani na kojoj se nalazi trzajna opruga.

hp1012-9

16. Da bi ste stari toner prah očistili iz developer dela , morate ukloniti donje kape.

17. Zatim uklonite šraf koji drži poklopac na mestu, sa one strane kertridža na kojoj se nalaze zupčanici.

hp1012-10

18. Pre nego što uklonite zupčanike, zapamtite ispravan razmeštaj zupčanika.

19. Uklonite sve zupčanike i stavite ih negde sa strane.

20. Pre nego što uklonite developer roller, uklonite donju kapu sa druge strane kertridža.

hp1012-11

21. Da bi ste uklonili drugu donju kapu , izvadite šraf koji je drži na mestu.

NAPOMENA: Čep za punjenje toner praha se nalazi sa ove strane kertridža.

hp1012-12

22. Da biste uklonili developer roller , jednostavno ga podignite i onda izvucite napolje. Pazite da ga neizgrebete od doctor blade-a. Budite oprezni da neizgubite izolatore koji se nalaze sa oba kraja developer roller-a.

23. Zamotajte developer roller u čistu krpu dok ga nebudete ponovo montirali.

hp1012-13

24. Da bi ste uklonili doctor blade, izvadite dva šrafa koji se nalaze na oba kraja. NAPOMENA: Da bi ste održali optimalni kvalitet štampe, preporučljivo je da zamenite blade , prilikom svake reciklaže.

25. Očistite spremište za toner prah sa kompresorom pre nego što ga napunite sa novim toner prahom.

hp1012-14

26. Nakon što ste napunili spremište sa toner prahom , sastavite toner kasetu po obrnutom redosledu rastavljanja. Svakako očistite sve električne kontakte.

hp1012-15